• Forsman Elektronakustikk ble formelt registrert i 1989

 • Begynnelsen:
  Tor Forsman ble aldri fornøyd med den tradisjonelle lyden fra kassehøyttalere. Han satte derfor ut på en utviklingsreise med det mål for øye å utvikle en høyttaler helt ren for farging, egenresonanser og kasselyd. Tor mente at høyttaleren skulle være helt åpen. Han bygget en prototype som hadde V-splitt foran og bak. Den store ideen var at en åpen høyttaler vil alltid høres bedre enn en høyttaler som er lukket. Tor Forsman hadde studert ulike høyttalerprinsipper og fant at en åpen høyttaler faller med 6 dB per oktav, mens en lukket høyttaler faller med 12 dB per oktav. En bassrefleks faller med så mye som 24 dB per oktav.

  Tor Forsmans teknologibakgrunn fra blant annet Tandberg og Radionette var en solid base for hans dybdekunnskap om analog teknologi og lyd. Hans ideer og utvikling av VSS2 modellen medførte at patentsøknad ble utarbeidet og godkjent i 1990. Et år senere utviklet han bestselgeren VSS3. 


  FoU:
  Forsman fabrikken driver et utstrakt forsknings og utviklings arbeid. Våre høyttalere blir til gjennom utstrakt testing og utprøving. Norges Forskningsråd har godkjent FoU prosjekter for spalteform, lydgjengivelse og materialteknologi.

  Produksjon:
  Produksjonsmetodene vi har utviklet for 5 akset limtre utfresing i organiske former støttes av treindustrien i Midt Norge. Våre treforedlingspartnere ser mulighet for kompetanseøkning og utnyttelse av fagområder i grensesnittet mellom industriell CNC maskinering og treverksbearbeiding.
  I metall bearbeiding benyttes både laser- og vannskjæring. Forsman benytter både pulver- og våtlakk prosesser. For underleveranser benyttes lokale leverandører med meget høy kompetanse, og produktene settes sammen på Forsman fabrikken i Tønsberg.

  Kvalitet:
  Alle Forsman høyttalere designes og produseres i Norge. Kvaliteten som oppnås ved bruk av kvalifisert arbeidskraft og norsk kompetanse er utsøkt.  

  Nærhet til markedet:
  Forsman definerer hjemmemarkedet som alle steder hvor en kan reise til og fra på dagen, det gir nærhet og kort vei til markedet. Det gir i tillegg en unik tilstedeværelse også for service og oppfølging. Vi lytter mer enn gjerne på våre kunder, fordi de lytter på oss.

  Dagens Forsman:
  Forsman har i dag den fremste kompetanse på mange ulike områder. Menneskene bak dagens produkter har tatt arven fra Tor Forsman og foredlet den videre til VSS4 og VSS5. Samtidig utvikles det hele tiden nye produkter som D2 hvor både grenser og gamle teorier strekkes. Bi-effekter ved at vi ser på lyd i et større bilde medfører også tilknyttede produkter som vi enten fronter selv eller selger videre som OEM produkter.
  Vi har i dag in-house kompetanse på toppnivå innen alt fra prosjekt til produksjon og marked. Sentralt i all detaljkunnskapen ligger en dedikasjon om å frembringe produkter som både visuelt og audiofilt ligger i fremste rekke. Vårt mål er tidløse produkter som frembringer lyd på orginal nivå.